Over Ons

Albert Bruin Overleverhuis Stichting is een non-profit organisatie die in september 2000 is opgericht op initiatief van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging.

We richten ons vooral op het bijeenbrengen van gelden voor de financiering ter ondersteuning van het Albert Bruin Overleverhuis.

Albert Bruin Overleverhuis Stichting streeft geen eigen winst na en wij werken volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Uitgangspunten

Een leverziekte kan werkelijk iedereen overkomen en dus ook een levertransplantatie. Wij willen gedurende deze periode extra ondersteuning bieden aan patient en familie.

De doelen die we nastreven zijn:

Het in standhouden van het Albert Bruin Overleverhuis in Rotterdam en eventueel uitbreiding in de andere twee levertransplantatiecentra.

Dit willen we bereiken door geld te genereren via sponsors en schenkingen.

Bestuur
Patrick Mol (voorzitter)
Herold Metselaar (secretaris)
Klaas Mulder (penningmeester)
Anneloes Wilschut (bestuurslid-relatiebeheer)
Monique van Meurs (bestuurslid)

De bestuursleden van Albert Bruin Overleverhuis Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.


Website door Benjamin Verkleij